S&G European Trade Solutions zawarła porozumienie o strategicznej współpracy z Pulsar Consulting GmbH, jedną z czołowych niemieckich firm doradczych. Z ponad 80 parterami i współpracownikami, Pulsar Consulting świadczy usługi doradcze na rzecz biznesu w Europie, Afryce, Azji i na Dalekim Wschodzie. Dzięki współpracy S&G European Trade Solutions oraz Pulsar Consulting GmbH powstał strategiczny alians udostępniający Klientom dostęp do  specjalistycznej wiedzy oraz szerokiej bazy kontaktów biznesowy na czterech kontynentach.